Kişisel Verilerin Korunması


KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Değerli Müşterimiz, Giyimsan Konf. Tic. San. A.Ş. (Kısaca “Toros Mağazaları” olarak anılacaktır.) olarak kişisel verilerinizin korunması ve güvenliği hususuna azami önem vermekteyiz.

Siz değerli müşterilerimize ürünlerimizin ve hizmetlerimizin hızlı, kolay ve güvenilir şekilde sunulması maksadıyla Toros Mağazaları’na sağladığınız kişisel verilerinizin işlenmesi ve üçüncü kişilere aktarılması gerekli olabilmektedir. Bu kapsamda, Toros Mağazaları ile paylaştığınız Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamındaki kişisel veriler, mevzuata uygun şekilde, faaliyet konumuz ve hizmet amaçlarımızla bağlantılı ve de ölçülü olarak işlenebilecek, gerekli olması durumunda üçüncü kişilere aktarılabilecek ve mevzuata uygun süreler boyunca saklanabilecektir.

Kişisel verilerin işlenmesi bakımından Kanun kapsamında veri sorumlusu, yukarıda belirtilen Toros Mağazaları şirketlerinin her biridir.

1. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları, Toplanma Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz;

• Hukuka ve dürüstlük kuralının öngördüğü biçimde,

• Doğru ve güncel olarak,

• Belirli, açık ve meşru amaçlar için ve de

• İşlenme amaçları ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenecektir.

Kişisel verileriniz, Toros Mağazaları’ndan yaptığınız ve yapacağınız alışverişler ile sunulan taksitli satın alma imkanlarından yararlanabilmeniz için sizleri kampanyalarımızdan, ürün ve hizmetlerimizden haberdar etmek amacıyla işlenmekte ve muhafaza edilmektedir. İşlenen kişisel verileriniz, Toros Mağazaları tarafından sunulan ürün ve hizmete bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle; mağazalar, şubeler, internet sitesi ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilmektedir. Toros Mağazaları’nın ürün ve hizmetlerinden yararlandığınız süre boyunca, Kanun’un yürürlük tarihinden önce verdiğiniz rıza veya yürürlük tarihinden sonra verdiğiniz açık rıza veyahut da Kanun’da belirtilen kural ve koşullar çerçevesinde kişisel verileriniz işlenebilecektir.

Toplanan kişisel verileriniz, Toros Mağazaları tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden kolayca ve güvenilir şekilde faydalanabilmeniz için gerekli çalışmaların yürütülmesi, ürün ve hizmetlerimizin taleplerinizi, ihtiyaçlarınızı ve kullanım alışkanlıklarınızı karşılayacak şekilde özelleştirilerek sizlere önerilebilmesi, Toros Mağazaları’nın ticari stratejilerinin belirlenmesi ve değerlendirilmesi, sizlerle Toros Mağazaları arasındaki hukuki süreçlerin hızlı ve etkili bir şekilde yürütülebilmesinin temini amaçlarıyla, Kanun’da belirtilen koşullara uygun şekilde işlenecektir.

Özel nitelikli kişisel verileriniz (din, mezhep, etnik köken, ırk vs.) açık rızanız olsa bile sizden talep edilmeyecek ve işlenmeyecektir.

Kişisel verilerinizin işlenmesi ve muhafazası ancak bu konuda yetkilendirilmiş personeller tarafından ve veri güvenliğinin sağlanabildiği alanlarda yapılmaktadır.

Kişisel verileriniz yalnızca Toros Mağazaları’nın faaliyet konusu kapsamında ve toplanma amaçları doğrultusunda toplanacak, işlenme amaçlarının gerektirdiği süreler boyunca saklanabilecek, Kanun’da belirtilen kuralları aşar şekilde işlenmeyecek ve işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde, yürürlükteki diğer mevzuattan doğan saklama mecburiyeti bulunan haller saklı olmak üzere, resen veya ilgili kişi olarak talebiniz üzerine silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

2. Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun’da ve bu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar dahilinde, yürürlükteki mevzuata uygun olarak, sayılanlar ile sınırlı olmamak üzere; yukarıda ticari unvanları belirtilen Toros Mağazaları şirketleri arasında aktarılacaktır. Bunun yanında, kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda gerekli güvenlik önlemlerini de almak sureti ile kişisel veriler üçüncü kişilere, iş ortaklarımıza, ifa yardımcılarımıza, ödeme hizmeti sağlayan kuruluşlara ve sunduğumuz hizmet ve faaliyet amacımız doğrultusunda ya da ilgili mevzuatın öngördüğü durumlarda düzenleyici denetleyici kurumlara ve de resmi mercilere aktarılabilecektir.

3. Kişisel Verilere İlişkin Haklar

Kişisel veri sahibi olarak, kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğinin sorgulama, işlenmişse bu konuda bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını, yurt içi veya yurtdışına aktarılıp aktarılmadığını sorgulama, eksik veya yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, kişisel verilerinizin kanuna aykırı işlenmesi nedeniyle zarara uğramanız halinde zararınızı giderilmesini isteme, silinmesini veya yok edilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır. Belirtilen bu haklarınızı kullanmak için, bu yöndeki talebinizi Kanun’un 13. maddesi doğrultusunda, Toros Mağazaları’nın İLETİŞİM sayfasında belirtilen adreslerine, kimliğinizi tespite yarayan gerekli bilgi ve belgeleri de eklemek sureti ile yazılı olarak başvuruda bulunabilirsiniz. Başvurunuz Toros Mağazaları tarafından değerlendirilecek ve otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır.

loader
cheap air jordans|pompy wtryskowe|cheap huarache shoes| bombas inyeccion|cheap jordans|cheap air max| cheap sneakers|wholesale jordans|cheap china jordans|cheap wholesale jordans|cheap jordans|wholesale jewelry china